Wie zijn wij?

Wie zijn wij en hoe bereik je ons?

Partners

Via Socium heeft op dit moment twee partners, die samen met de twee teruggetreden initiatiefnemers vorm geven aan de organisatie en de opdrachten met haar klanten uitvoeren. De organisatie heeft zich in de loop der tijd verrijkt met een HR medewerker en een Operationeel Manager. Wie zijn wij en hoe bereik je ons?

Harm Matthijssen Directeur Bedrijfsvoering

Een vijftiger die altijd op het snijvlak profit/not-for-profit werkzaam is geweest in diverse branches. Waarbij ik de afgelopen decennia voornamelijk in onderwijs, welzijn en kinderopvang invulling heb gegeven aan het organiseren van bedrijfsvoering in de breedste zin. Bedrijfsvoering wordt voornamelijk gestuurd vanuit de harde cijfers. Terwijl het verschil wordt gemaakt aan de zachte kant, namelijk de mensen waar je mee samenwerkt in je het bedrijf waar je werkzaam bent met de andere bondgenoten om je heen. Bij Via Socium wordt juist hieraan invulling gegeven…..mensen faciliteren om zowel professioneel en ook persoonlijk te laten ontplooien. En daarmee als tevreden medewerker en mens een bijdrage te leveren aan het werkveld waarin wij opereren. Het goede goed doen.

Josee van de Waarsenburg, relatiemanager

Ruim 40 jaar werkzaam geweest op het gebied van onderwijs, jeugd, welzijn en zorg in verschillende functies. In die periode ongelooflijk veel geleerd van alle mensen om mij heen binnen diverse organisaties en vooral ook van kinderen, ouders en professionals werkzaam in het onderwijsachterstandenbeleid, onderwijsadvies en jeugdzorg. Ik had niets willen missen, ook niet de teleurstellingen die het werken in organisaties soms met zich meebrengen. Dat heeft mij juist de kracht gegeven om als 60-plusser nog een keer aan een nieuw avontuur te beginnen. Nu draag ik met veel plezier en energie bij aan de ontwikkeling van Via Socium. Ook daar vormen de mensen voor mij de belangrijkste schakel om betekenis te geven aan mijn werk. Het gaat veelal om jonge mensen, net afgestudeerd, met verwondering over wat werken voor hen gaat brengen. Zij dragen op hun beurt bij aan de samenleving waar mijn kleinkinderen in gaan opgroeien en excelleren. Hoe mooi kunnen we het samen maken!

Anita Schuiling Directeur Relatie- en HR managent

Als kind heb ik ondervonden hoe lastig het is dat vlot leren lezen en spellen geen vanzelfsprekendheid is. Dat heeft mijn missie in het leven bepaald: het ontzorgen van organisaties en professionals die een bijdrage leveren in zorg en onderwijs, ten einde kinderen en professionals alle kansen te geven in hun (onderwijs)loopbaan. Mijn opleiding is veelzijdig na HBO Management/Bedrijfskunde heb ik Communicatiekunde en Italiaans gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna ben ik gaan werken voor de 3e geldstroom van de RUG, de Academie voor Ondernemerschap en Management. Na ruim 7 jaar AOG was het commercieel management van Kobalt, later Timpaan Onderwijs, een logische overstap. Ik kreeg de kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de onderwijsloopbaan van kinderen die een steun in de rug nodig hebben, mijn doel in het leven.

Sinds 2017 ben ik samen met de partners van Socium Vitae/Via Socium gaan ondernemen. Het samenbrengen van kinderen die begeleiding nodig hebben, met professionals die hun opgedane kennis in praktijk willen brengen en organisaties ontzorgen. Dat geeft mij alles wat ik nodig heb om iedere dag vol passie voor te gaan. ‘Opdat het geheel meer mag zijn dan de som der delen’ (Alexander de Grote).

Wim van den Boomgaard Afas & Financiële administratie

 

Is gedurende zijn hele maatschappelijke loopbaan werkzaam geweest binnen het Sociaal Domein. In de jaren zeventig van de vorige eeuw bij de overheid gestart als beleidsambtenaar op het taakveld onderwijs met als specialisaties het RPBO, onderwijshuisvesting en financiële gelijkstelling openbaar en bijzonder onderwijs, manager van afdelingen onderwijs en welzijn en afgezwaaid in 2005 als sectordirecteur Samenlevingszaken.Vervolgens heeft hij vanuit de private markt leiding gegeven aan een regionaal onderwijsadviesbureau, re-integratiebedrijf en heeft hij diverse ondernemingen opgestart welke zijn gericht op innovatieve arbeidsmarkt oplossingen. Sinds 2017 is hij betrokken als bondgenoot bij Socium. Het is voor organisaties en bedrijven steeds meer noodzaak om snel te kunnen inspelen op tal van ontwikkelingen. De samenleving wordt sneller. Dit vraagt van – ook vaak traditionele organisaties, veel flexibiliteit en disruptief denken/handelen. Daar nog een bijdrage aan te kunnen leveren op basis van mijn kennis en ervaring is mijn motivatie.

Ronja Schuiling HR- en Office Manager

Is na haar HEAO opleiding haar carrière begonnen bij de Rabobank en heeft daar in 14 jaar diverse functies gehad, waaronder die van communicatiemedewerker. Daarna heeft zij onder meer gewerkt als intercedente. ‘Sinds 2021 werkt zij als officemanager bij Via Socium en is zij onder andere het aanspreekpunt ten aanzien van vragen op HRM gebied. Zij heeft in het afgelopen jaar deze werkzaamheden in combinatie met de deeltijdopleiding HRM (Personeelszaken) gedaan. Dit om zich verder te verdiepen in dit vakgebied. Met het behalen van de Propedeuse heeft zij haar studie afgerond. 

Van het contact met mensen krijgt ze veel energie. Ze helpt graag andere mensen en beleeft plezier aan organiseren. Hierin ziet zij veel overeenkomsten met de professionals die Via Socium inzet. Met veel plezier levert zij haar bijdrage aan deze mooie organisatie met ontzettend betrokken medewerkers die met passie kinderen begeleiden en verder helpen zich te ontwikkelen. Verder is ze ontzettend actief op allerlei gebieden, sport (oa. tennis) en ga ze er graag op uit. Haar motto is dan ook ‘Pluk de dag (voor je het weet is die voorbij)…’

Douwina de Vries Operationeel Manager

Onze professionals