Dyslexiezorg

Dyslexiezorg Zuid-Drenthe

Waarom

In het najaar van 2019 zijn IJsselgroep/PDIJ en Via Socium een overeenkomst aangegaan met betrekking tot onderaannemerschap voor de uitvoering van zorgtrajecten Ernstige Dyslexie (ED) voor 7 gemeenten in Zuid Drenthe. Het gaat om de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld.

Door samenvoeging van De Poort in Hoogeveen en IJsselgroep was er al een netwerk aan contacten met onderwijs en zorginstellingen opgebouwd in die regio. De Poort en PDIJ ontwikkelen zich verder tot een Jeugdpraktijk 4-18 jaar, waar het accent ligt op BGGZ en SGGZ. De uitvoering van zorgtrajecten diagnostiek en behandeling dyslexie worden daardoor gefaseerd overgedragen naar Via Socium. Vanaf eind 2022 ligt de uitvoering volledig bij Via Socium. PDIJ blijft als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het contract en het contact met de gemeente, voor de aanmeldingen en de kwaliteit van de uitvoering.
Uitvoeren van POH GGZ jeugd

Hoe

De ouders melden hun kind nog steeds via de https://www.ijsselgroep-pdij.nl/vooraanmelding aan voor het ED-traject. De rol van ouders en school is onveranderd.

Na binnenkomst van het dossier ontvangen ouders vragenlijsten. Als die ingevuld zijn teruggestuurd, gaat het dossier voor screening naar Via Socium. Vanaf dat moment is de uitvoering in handen van Via Socium. De screening wordt uitgevoerd door een master gedragswetenschapper dyslexie senior.

De aanvragen voor toewijzing, beschikking diagnostiek en/of behandeling bij de gemeenten worden door PDIJ uitgevoerd. Het kan zijn dat een toewijzing op zich laat wachten en dat dit het proces vertraagt. Het streven is dat diagnostiekfase ongeveer 8 weken in beslag neemt.

Na toewijzing behandeling streven we ernaar om binnen 4 weken de behandeling te laten starten. Als dit om welke reden dan ook langer duurt, nemen we contact op met de ouders.

Het behandeltraject is maatwerk en duurt gemiddeld tussen de 12 en 18 maanden. Wij werken met de methode Letterlicht.

Wij vinden het belangrijk om ouders en cliënten nazorg te bieden in de vorm van een follow-up. In deze follow-up wordt gekeken hoe de lees- en spellingontwikkeling zich na de behandeling heeft ontwikkeld (ca.4 tot 6 maanden na afronden van de behandelingen).

Zowel diagnostiek als behandeling worden uitgevoerd door een gekwalificeerde dyslexie expert (beginnend of ervaren).

Mocht je vragen hebben over het proces of behoefte hebben aan nadere toelichting, stuur dan een mail aan dyslexiedrenthe@viasocium.nl.

Wat

Als ouder kun je jouw kind stimuleren, uitdagen en vooral ook helpen, zowel tijdens als na de dyslexiebehandeling. Tijdens ons overleg krijg je praktisch advies en tips voor het oefenen, aangevuld met apps, een huiswerkmap en computerprogramma’s. Als ouder ben je een belangrijk schakel in de begeleiding van je kind: jouw hulp en aandacht maken een groot verschil.

De school speelt een belangrijke rol in het voortraject en tijdens de dyslexiebehandeling. Naast praktische informatie voor scholen, ib’ers en leerkrachten, is er op de website interessante informatie te vinden over ‘dubbele diagnose’ en de verbinding tussen lees- en spellingsonderwijs, laaggeletterdheid en dyslexie.