Uitvoering van zorgtrajecten

Kwalitatief hoogwaardig uitvoering geven aan zorgtrajecten

Uitvoeren van zorgtrajecten

Via Socium heeft orthopedagogen, psychologen en gespecialiseerde logopedisten in dienst, onze professionals. Zij geven kwalitatief hoogwaardig uitvoering aan zorgtrajecten binnen de jeugdzorg. Het gaat om het zelfstandig uitvoeren van diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie en/of om zorgtrajecten in de basis-en specialistische GGZ. Zorgtrajecten, die veelal vallen onder de door de gemeenten vergoede zorg.

Wanneer?
Als je jouw organisatie flexibel en wendbaar wilt houden in de dynamische markt van zorg en onderwijs en je wilt meer focus op acquisitie en innovatie, dan is het mogelijk om zorgtrajecten, bijvoorbeeld binnen de dyslexiezorg, door Via Socium te laten uitvoeren.
Kinderen aan het tekenen

Hoe werkt het?

De samenwerking begint met een verkenning van de behoefte van jouw organisatie. Welke werkzaamheden wil je in opdracht door Via Socium laten uitvoeren? Hoe borg je maximale kwaliteit? Wie vervult welke rol en heeft welke verantwoordelijkheid in het hele proces van aanmelding tot en met verantwoording? Hoe zorg je dat voor ouders en scholen helder is dat de door jou gekozen behandelmethode, zorgvuldig wordt uitgevoerd, zodat zij kunnen rekenen op het beste resultaat voor het kind.

Als de opdracht duidelijk is worden de concrete afspraken over het aantal zorgtrajecten, de borging van de kwaliteit en het resultaat, de procesafspraken rondom planning en roostering en de prijs per traject, vastgelegd in een Overeenkomst van Opdracht. Deze wordt bij voorkeur per gemeente opgesteld, zodat een overzichtelijke rapportage van de uitvoering gegeven kan worden.

Als organisatie ben en blijf je verantwoordelijk voor de afspraken die gemaakt zijn in het contract met de gemeente. De voorfase van aanmelding en controle van volledigheid van dossiers vindt plaats binnen de eigen organisatie. Als een dossier ontvankelijk is verklaard, wordt deze doorgestuurd naar Via Socium en plant Via Socium de screening en de uitvoering van het zorgtraject in bij de master gedragswetenschapper junior. De master gedragswetenschapper junior is zelf verantwoordelijk voor het inroosteren van het zorgtraject in haar agenda. Zij voert het traject zelfstandig uit.

Via Socium garandeert de te leveren kwaliteit en investeert daarbij vooral in de professionals die de uitvoering verzorgen. Zij zijn immers de directe verbinding met kinderen, ouders en scholen en maken de afspraken die de opdrachtgever heeft met gemeenten op de werkvloer waar.

Leiding en toezicht op het functioneren van de master gedragswetenschapper junior ligt bij Via Socium. De Regiebehandelaar van jouw organisatie kan de master gedragswetenschapper junior waar nodig of gewenst aanwijzingen en instructie geven over de kwaliteit van de uitvoering van de zorgtrajecten. Hierover worden binnen het zorgtraject afspraken gemaakt. Via Socium werkt met een master gedragswetenschapper senior, die in operationele zin verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de uitvoering van het zorgtraject en de mdo’s, het tegenlezen en tussentijdse advisering doet.

Er wordt gewerkt met de diagnostiek aanpak en behandelmethode van jouw eigen organisatie. Dit betekent dat het inwerken op diagnostiek en behandeling ook door jouw organisatie gebeurt, waarbij de benodigde hulpmiddelen worden aangereikt. Desgewenst verzorgt Via Socium dit. Vooraf worden hierover afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een Service Level Agreement.

Wat kost het?

Er wordt op basis van de eerder genoemde verkenning een berekening gemaakt van de prijs per zorgtraject. De kosten daarvan zijn afhankelijk van de opbouw van het zorgtraject. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • inzet gekwalificeerd personeel master gedragswetenschapper junior en/of senior;
  • een marktconform salaris gecombineerd met een talent-, ontwikkeltraject;
  • een effectieve planning van de trajecten;
  • accent op declarabele inzet met heldere afspraken over reistijd en indirecte tijd;

Aanvullend maken we afspraken over de bekostiging van het inwerken, bovengemiddelde reistijdvergoeding, de kosten van hulpmiddelen en deelname aan gezamenlijke bindingsactiviteiten van de opdrachtgever.

Via Socium is een organisatie die btw vrijgestelde diensten levert op het terrein van zorg en onderwijs.