Uitvoeren van POH (J)GGZ

De passende zorg staat voorop

POH (J)GGZ

Via Socium heeft orthopedagogen en psychologen, zorgprofessionals, in dienst, die naast de uitvoering van dyslexiezorgtrajecten hun ervaring breder inzetten. Daarbij staat de zorg aan kind en jeugdige voorop, rekening houdend met de omgeving waarin het kind/jeugdige opgroeit (thuis, op school en in de buurt). Door die directe ervaring in de driehoek kind-gezin-school dragen de zorgprofessionals* bij aan vroegtijdig signaleren van problemen en is er volop aandacht voor de preventie aanpak. 

Huisarts met Via Socium heb je voor jouw praktijk invulling voor:

  • preventieve zorg voor Kind, Jeugd en Volwassene;
  • meer tijd voor vastgelopen patiënten;
  • zorgprofessional(s) gespecialiseerd in kind, jeugd en volwassenen;
  • flexibele beschikken over een POH (J)GGZ, fysiek en digitaal;
  • zorg ter plekke met de mogelijkheid tot uitbreiding naar digitale hulpverlening (binnen 48 uur een digitaal consult);
  • overbrugging tot jouw patiënten aan de beurt zijn op de wachtlijst voor specialistische zorg.
Online leren

Wanneer?

De kosten van de (jeugd)zorg groeien exponentieel. De overheid is daarom genoodzaakt om haar beleid te herijken en te zoeken naar oplossingen die toekomstbestendig zijn voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Eén van die oplossingen is het inzetten van een praktijkondersteuner bij de huisarts. Gespecialiseerde zorgprofessionals in de (jeugd) ggz en getraind om via vroegtijdige signalering te komen tot een aanpak dichtbij huis of een adequate verwijzing naar de tweede lijn. In alle gevallen staat voorop dat de cliënten sneller en gerichter worden geholpen. Deze dienstverlening kan ook hybride ingezet worden. In de praktijk als het kan, via e-consult om binnen 48 uur passende zorg te beiden. Meer weten over hybride zorg klik hier.

Gemeenten en zorgverzekeraars willen een optimale inzet van hun financiële middelen en besparen op de kosten door het aanbieden van de juiste behandeltrajecten. Daarbij wordt de aandacht, waar mogelijk verlegd naar preventie.  Als de zorg in de huisartsenpraktijk kan plaatsvinden hoeft te patiënt niet op de wachtlijst voor de tweedelijnszorg. Dit scheelt kosten en tijd. De inzet van de POH kan ook gericht zijn op het overbruggen van de tijd op de wachtlijst. De patiënt wordt gezien en heeft wekelijks contact met oefeningen zodat continuïteit zorg is gewaarborgd. 

In de vorm van pilots kan de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en huisartsen leiden tot een grotere dichtheid van gespecialiseerde praktijkondersteuners, waardoor wachtlijsten verminderen en hulp snel kan worden geboden.

Via Socium heeft opgeleide professionals (orthopedagoog of psycholoog), die als praktijkondersteuner aan het werk kunnen bij en voor huisartsen.

Hoe werkt het?

De orthopedagogen en psychologen, in dienst bij Via Socium, doen ervaring op in de dyslexiezorg voor opdrachtgevers, werkzaam op het snijvlak van onderwijs en jeugd. Het merendeel van hen ambieert het om haar kennis en ervaring te verbreden door ook in andere settings inzetbaar te zijn. Dat kan zijn in de (J)GGZ, het onderwijs zelf of in een huisartsenpraktijk. Zij willen in alle gevallen betekenisvol werk doen.

De professionals hebben ervaring in de therapeutische relatie met kind-gezin-school, kennen het netwerk, zijn communicatie sterk en in staat vroegtijdig te signaleren. Bovendien zijn of worden ze opgeleid tot POH GGZ jeugd, of hebben ervaring in dat zorgdomein.

Wij staan voor duurzame (werk)relaties en stemmen de wensen van de praktijk af op het profiel van de medewerker die wordt ingezet. Het werkgeverschap ligt bij Via Socium. Daardoor ontlasten wij de huisartsenpraktijk en/of gemeente volledig van werkgeversverplichtingen,  werkgeversrisico’s en professionalisering.

Wat kost het?

Via Socium werkt met een uurtarief voor de inzet van POH GGZ jeugd. Wij gaan uit van een inzetbaarheid van in ieder geval 45 weken per jaar. Door met jaaruren te werken ontstaat er enige flexibiliteit in de inzet van de medewerker.

  • het uurtarief is all-in;
  • de werkgeversverplichtingen liggen volledig bij Via Socium;
  • er is geen btw verschuldigd, het gaat om btw vrijgestelde prestatie.
  • Via Socium draagt zorg voor intervisie, professionalisering en vakinhoudelijke begeleiding.