Detacheren

Detachering in samenwerking met Via Socium

Detacheren van professionals

Wanneer
Via Socium verzorgt detachering voor haar opdrachtgevers. Dit betekent dat zij haar opdrachtgevers ontzorgt op het gebied van flexibilisering van de inzet van personeel.

Wij ‘ontzorgen’ de organisatie van administratieve en personele lasten, waarbij we tegelijkertijd onze professionals (orthopedagogen, psychologen en gespecialiseerde logopedisten) niet een ‘baantje’ bezorgen maar perspectief bieden op persoonlijke groei, continuïteit in werk bij één opdrachtgever en loopbaanontwikkeling.
Onze professionals voelen zich hierdoor meer verbonden met de inlenende organisatie en zetten zich volledig in. Daarmee bouw je als inlener aan een wendbare organisatie met betrokken medewerkers, die zich volledig kunnen concentreren op de core business. Je minimaliseert de overhead en maximaliseert de potentiële marge met het beste zicht op een gezonde en flexibele, bedrijfseconomische toekomst. In overleg met de opdrachtgever bepalen we de lengte van de detachering en de mogelijkheid tot in dienst treden bij jouw organisatie. Als goed werkgeverschap hoog in het vaandel staat is Via Socium jouw bondgenoot.
Talentontwikkeling

Hoe werkt het?

Via Socium werkt bij voorkeur vanuit partnerschap. Dat wil zeggen in een open communicatie komen tot de beste passende invulling van de samenwerking en de wijze van werken. Daarbij is een goede voorbereiding het halve werk. We,
 • maken van een vergelijking van kosten, huidig opdrachtgever en kosten Via Socium o.b.v. een aantal gezamenlijk geformuleerde aannames;
 • maken van een helder profiel van de organisatie en de gewenste profielen van kandidaten;
 • verzorgen van de basisovereenkomst met Via Socium;
 • verzorgen van de werving en selectie van personeel o.b.v. een heldere zoekopdracht (digitaal);
 • verzorgen van de introductie van kandidaten (o.b.v. wensen van de inlener);
 • verzorgen van de plaatsing van te detacheren personeel;
 • verzorgen van schriftelijke bevestiging van te detacheren personeel;
 • maken afspraken over accorderen uren, facturatie en managementrapportage;
 • werken aan het opbouwen van een persoonlijke relatie opdrachtgever en kandidaten door vaste contactpersoon en onderhouden van relatie;
 • binden en boeien van kandidaten door specifieke kansen en mogelijkheden;
 • bieden loopbaanadvies en coaching van kandidaten en professionalisering;
 • ontzorgen personele, administratieve en financiële lasten;
 • zorgen voor het terugdringen van risico’s op gebied van ziekteverzuim en andere juridische aspecten;
 • bieden procesbegeleiding door relatiemanager (o.a. gesprekscyclus);
 • ontzorgen op materiële vlak door eigen verantwoordelijkheid van kandidaat te stimuleren aangaande inzet laptop, telefoon, VOG-verklaring en inschrijving bij SKJ.

Wat kost het?

De tarieven die we bieden zijn marktconform, scherp en volgens onze analyse concurrerend met alle andere bureaus. Wij werken volledig gedigitaliseerd en met weinig overhead. Via Socium is een doelgerichte, effectieve en wendbare organisatie.