Werken bij

Bij Via Socium werken gemotiveerde orthopedagogen en psychologen, die de combinatie werken en leren als belangrijke basis zien voor de ontwikkeling van hun loopbaan. Het team van professionals versterkt elkaar door de brede ervaring die zij opdoen op het gebied van zorg en onderwijs. Het leren van elkaar stimuleren wij. Het gaat immers om kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die de uitvoering in de dagelijks praktijk effectiever en leuker maakt.

De professionals van Via Socium maken het verschil, doordat zij zelfstandig in staat zijn de uitvoering van de opdracht met de beste kwaliteit en resultaat neer te zetten.

Ontwikkeling

Via Socium neemt gemotiveerde professionals aan en biedt een marktconform salaris. Werkervaring en persoonlijke groei/ontwikkeling vormen de essentiële basis voor een perspectiefrijke loopbaan. Daarom besteden we aandacht aan de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van onze professionals.

Om de inzet op werk relevant te maken voor jezelf en ook effectief voor de organisatie, gaan we uit van een minimum inzet van gemiddeld 20 uur per week. Er wordt gewerkt met een jaarurensystematiek. Dit biedt flexibiliteit in een sector waarin het werk uitgevoerd moet worden, namelijk in 40-42 (school)weken per jaar.
Uitvoeren van POH GGZ jeugd

Professionele inzet

Via Socium heeft (voornamelijk) jonge, gekwalificeerde orthopedagogen en psychologen in dienst. Zij zijn inzetbaar in de eerste en tweedelijns psychologische zorg en/of het onderwijs (indien ze pabo als vooropleiding hebben). Ze worden door Via Socium opgeleid en/of begeleid om zelfstandig opdrachten uit te voeren binnen de jeugdzorg o.a. op het gebied van dyslexiezorg, basis- en/of specialistische gezondheidszorg en/of bijvoorbeeld binnen een huisartsenpraktijk als POH GGZ jeugd.

Bij het accepteren van de uitvoering van een opdracht bespreekt Via Socium met de in te zetten professional:
  • de aard (inhoudelijke informatie, soort werkzaamheden, profiel opdrachtgever en informatie over de klanten/cliënten);
  • de omvang van de opdracht (aantal uren, locaties, bijkomende werkzaamheden);
  • de verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  • de wijze van samenwerken noodzakelijk om de opdracht optimaal te kunnen uitvoeren;
  • de afspraken rondom aanwijzingen en instructie van de opdrachtgever;
  • de inzet en het gebruik van hulpmiddelen.

Elke professional heeft binnen Via Socium een aanspreekpunt, die verantwoordelijk is voor de begeleiding (leiding en toezicht). Professionals kunnen onder de afgesproken voorwaarden gebruik maken van het opleidingsprogramma en de informele ontmoetingsmomenten van Via Socium.
Kinderen aan het tekenen

Op de website van MHC Mobility vindt je alle informatie en voorwaarden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harm Matthijssen (06) 21910639.

Vervoer als basis

Via Socium wil zorg bieden in de directe omgeving van de kinderen/ouders. Daarom vinden de behandelingen plaats op school. Beschikken over rijbewijs en een auto vormen basisvoorwaarden om dit werk te kunnen doen.

Als aanstormend talent op de arbeidsmarkt heb je mogelijk nog geen middelen opgebouwd die jou in staat stellen om een auto te rijden. Via Socium biedt, samen met MHC Mobility, jou de kans om tegen passende tarieven een auto te (private)leasen.
Kinderen aan het tekenen

Op de website van MHC Mobility vindt je alle informatie en voorwaarden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harm Matthijssen (06) 21910639.

Interesse in werken bij Via Socium?

Klik hier voor het vacatureoverzicht. Wij gaan met plezier het gesprek met jou aan!