Talentontwikkeling

Ontwikkelingsmogelijkheden en persoonlijke groei van medewerkers

Talentontwikkeling

Via Socium heeft gecertificeerde trainers, die kunnen werken met de producten van de TMA methode. Wij dragen zo bij aan talent- en competentieontwikkeling van professionals werkzaam in zorg en onderwijs. Daarnaast bieden we diverse opleidingsmogelijkheden via de Socium Academie. Lees hier meer over de Socium Academie.

Wanneer?

Er is behoefte aan meer inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden en persoonlijke groei van medewerkers. Het benutten van talenten van mensen wordt gezien als wezenlijk uitgangspunt hierbij. Via Socium verkent samen met jouw organisatie de wensen en behoeften en doet een voorstel voor een traject.
Talentontwikkeling

Hoe werkt het?

TMA methode (http://www.tmamethode.nl/) werkt al jaren aan de ontwikkeling van gevalideerde instrumenten om de talenten en competenties van mensen in beeld te brengen. De TMA Methode helpt jaarlijks meer dan 75.000 mensen hun talenten te ontwikkelen en nieuwe inzicht te geven in hun loopbaan door concreet inzicht te bieden in talenten en kwaliteiten. TMA Methode wordt aangeboden als online service en gebruikt voor competentie- en talentmanagement, 360 graden feedback, loopbaancentra, assessments, TMA Talentenanalyses, MD trajecten, mobiliteitsvraagstukken, ontwikkeling en beroepskeuze.

Via Socium biedt trajecten aan op individueel niveau en voor teams. Als jouw organisatie behoefte heeft aan meer inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden en persoonlijke groei van medewerkers of er is behoefte aan een fundament onder het opleidingsplan van jouw organisatie, dan gaan wij in gesprek om het verwachte resultaat in beeld te brengen en van daaruit te kijken welke instrumenten inzetbaar zijn, binnen welke looptijd en tegen welke kosten.

Twee instrumenten zijn direct inzetbaar, te weten de TMA talentenanalyse en de TMA 360 graden feedback (performance en ontwikkeling). Voor overige instrumenten of een mix van instrumenten is een verkenning vooraf van belang.

Wat kost het?

TMA Talentenanalyse
Breng je talenten in beeld en vergroot je effectiviteit en energie. Wij brengen jouw talenten in beeld met behulp van de TMA Talentenanalyse. De talentenanalyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten in kaart. Het geeft het inzicht op welke werkgebieden jij het meest gemotiveerd en talentvol kan functioneren. Je maakt online een TMA Talentenanalyse waarmee tevens 53 competenties worden gemeten. Een TMA Talentenanalyse benadert mensen positief, is niet veroordelend en biedt veel inzicht in de persoonlijkheid van mensen. De dashboards en rapportages geven informatie over jouw talenten en is ontwikkelingsgericht geschreven. Daarnaast geeft TMA adviezen over de ideale werkomgeving, leer- ontwikkelstijl en de aanleg voor 53 competenties. Over de uitkomsten van de test voer je een gesprek met een TMA-professional. Na dit gesprek kun je verdiepen met TMA 360 graden feedback.

Kosten
Analyse en gesprek € 550,- (inclusief btw en rapportage)
TMA 360 graden feedback
Doen wat het beste bij jou past: een dialoog over gedrag en vaardigheden

Onze maatschappij is voortdurend in beweging en daarmee ook de organisatie waar je werkt. Een baan voor het leven is steeds minder van deze tijd. Flexibiliteit en mobiliteit horen bij je werk: flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling in ruil voor werkzekerheid in de toekomst.

Als je een TMA Talentenanalyse hebt gemaakt kun je jouw talenten verbinden met een functie die je nu uitvoert of in de toekomst ambieert. Je vraagt jouw leidinggevende, collega’s, klanten of cliënten om feedback te geven op het gedrag dat jij laat zien in je werk. De feedback levert een rapportage op, die je bespreekt met de TMA professional. Daardoor krijg je goed zicht op jouw eigen ontwikkelingspotentieel, met andere woorden waar liggen de beste kansen voor jou om je met plezier en energie door te ontwikkelen in jouw huidige functie of toe te werken naar een toekomstige functie.

Door te laten zien wat jouw talenten zijn, heb je zelf het stuur in handen van je eigen loopbaan en vergroot je jouw toekomstmogelijkheden.

Kosten
Ontwikkelgesprek op basis van 360 graden feedback € 400,- (inclusief btw en rapportage)
Verdere verdieping door ontwikkelgesprekken: € 100,- per uur (inclusief btw)