Werkwijze Noord- en Midden-Drenthe

Waarom

Vanaf januari 2023 heeft Via Socium een contract met de gemeenten in Noord en Midden Drenthe om de dyslexiezorg in de diverse gemeenten te kunnen uitvoeren. Het gaat om de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo.

Door de langdurige ervaring, opgedaan in Zuid Drenthe en andere regio’s in het land, is Via Socium een aantrekkelijke aanbieder, die een onderscheidend behandelprogramma aanbiedt in deze regio.

Hoe

De ouders melden hun kind rechtstreeks bij Via Socium aan voor diagnostiek en/of behandeling van ernstige dyslexie. Na de vooraanmelding volgt de definitieve aanmelding, waarvoor ouders vragenlijsten invullen en de school een leerlingdossier aanlevert.

Als alle gegevens binnen zijn, dan gaan deze voor screening naar de senior dyslexie expert. Zij kijkt of het kind in aanmerking komt voor diagnostiek of direct voor behandeling, als er recent elders onderzoek is uitgevoerd.

De aanvragen voor toewijzing/beschikking diagnostiek en/of behandeling bij de gemeenten worden door Via Socium uitgevoerd. Het kan zijn dat een toewijzing op zich laat wachten en dat dit het proces vertraagt. Het streven is dat diagnostiekfase ongeveer 8 weken in beslag neemt. Na toewijzing behandeling streven we ernaar om binnen 4 weken de behandeling te laten starten. Als dit om welke reden dan ook langer duurt, nemen we contact op met de ouders. Het behandeltraject is maatwerk en duurt gemiddeld tussen de 12 en 18 maanden. Wij werken met Asgaard Saga, een digitaal dyslexie behandelprogramma.

Wij vinden het belangrijk om ouders en cliënten nazorg te bieden in de vorm van een follow-up. In deze follow-up wordt gekeken hoe de lees- en spellingontwikkeling zich na de behandeling heeft ontwikkeld (ca.4 tot 6 maanden na afronden van de behandelingen).

Zowel de diagnostiek als de behandeling worden uitgevoerd door een gekwalificeerde dyslexie expert (beginnend of ervaren). Mocht je vragen hebben over het proces of behoefte hebben aan nadere toelichting, stuur dan een mail aan dyslexiedrenthe@viasocium.nl

Wat

Als ouder kun je jouw kind stimuleren, uitdagen en vooral ook helpen, zowel tijdens als na de dyslexiebehandeling. Tijdens ons overleg krijg je praktisch advies en tips voor het oefenen, aangevuld met apps, een huiswerkmap en computerprogramma’s. Als ouder ben je een belangrijk schakel in de begeleiding van je kind: jouw hulp en aandacht maken een groot verschil.

De school speelt een belangrijke rol in het voortraject en tijdens de dyslexiebehandeling. Om een goede samenwerking met school te bevorderen is er ruimte bij de behandelaar en de senior dyslexie expert, om waar nodig en mogelijk met elkaar in gesprek te zijn over de voortgang van het behandeltraject.