Overzicht opdrachtgevers

Via Socium heeft ruim 80 orthopedagogen en psychologen in dienst, die gekwalificeerd zijn en met hart voor het kind de ondersteuning bieden als het leren niet meer vanzelf gaat. Voor onderstaande opdrachtgevers verzorgen we op een professionele manier de uitvoering van zorgtrajecten diagnostiek en behandeling Ernstige Dyslexie (ED) of detacheren we professionals, die dit bij en onder verantwoordelijkheid van de de opdrachtgever doen.

Via Socium kiest voor partnerschap. Door intensieve samenwerking creëren we het beste resultaat voor kinderen en hun ouders/verzorgers en voor onze medewerkers.

Wie zijn onze opdrachtgevers?

Bazalt Groep

Bazalt Groep is opgericht in 2013 en is ontstaan uit Bazalt, HCO en RPCZ. Zij zijn een van de grootste onderwijs expertisecentra in Nederland. De experts werken in heel Nederland voor scholen in het basis, voortgezet en middelbaar onderwijs en op kinderdagverblijven, kindcentra en peuterspeelzalen. sinds september 2022 is er alleen nog de naam Bazalt Groep.

Via Socium voert sinds 2019 voor de Bazalt Groep zorgtrajecten diagnostiek en behandeling dyslexie uit. Het gaat om trajecten in de regio’s van wat voorheen HCO en RPCZ was, den Haag e.o en Zeeland.

Aanmelden voor een zorgtraject diagnostiek en behandeling dyslexie kan via de website van Bazalt Groep

Berkel-B

Berkel-B bestaat bijna 30 jaar en heeft zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van dyslexie en aangrenzende problematiek. Zij verzorgen wekelijks dyslexiebehandelingen op scholen in Gelderland en Overijssel en delen van Brabant.

De orthopedagogen(-Generalist) en (GZ-)psychologen, die voor of bij Berkel-B werken, verzorgen ook behandelingen op het gebied van Beter Leren en Gevoel & Gedrag.

Via Socium detacheert sinds 2018 orthopedagogen en psychologen bij Berkel-B, waar zij worden ingezet voor met name zorgtrajecten dyslexie.

Vanaf 1 januari 2023 verzorgt Berkel-B, in samenwerking met Via Socium, ook zorgtrajecten diagnostiek en behandeling dyslexie in Hart van Brabant.

Aanmelden voor een zorgtraject diagnostiek en behandeling dyslexie kan via de website van Berkel-B

BCO onderwijsadvies en -ondersteuning

BCO is een onderwijsadviesbureau waar circa 100 professionals werken. Hun adviseurs en behandelaren raken mensen door hun kennis en werkwijze op een aanstekelijke manier over te brengen aan professionals, kinderen en hun omgeving. Medewerkers die denken in kansen en mogelijkheden en geloven in de eigen kracht van het individuele kind. Ze staan voor hun vak en willen er samen het beste uithalen. Dit doen zij ook in zorgtrajecten op het snijvlak van onderwijs en zorg, waaronder dyslexie.

Via Socium detacheert sinds begin 2019 orthopedagogen en psychologen bij BCO, voor de inzet op zorgtrajecten diagnostiek en behandeling dyslexie.

Aanmelden voor een zorgtraject dyslexie kan via de website van BCO

Driestar educatief

Driestar educatief is een christelijk praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage levert aan het onderwijs in binnen- en buitenland.

Driestar educatief biedt via de Dyslexie Academie diagnostiek en behandeling van (ernstige) dyslexie aan. Hun gespecialiseerde dyslexiebehandelaars en orthopedagogen en psychologen werken intensief samen met leerkrachten, intern begeleiders, ouders en kinderen. Daardoor kunnen ze de dyslexiezorg goed afstemmen zodat het past bij het kind, de school en het gezin.

Via Socium voert sinds 2019 voor Driestar zorgtrajecten diagnostiek en behandeling dyslexie uit. Het gaat om trajecten in alle regio’s in Nederland waar Driestar actief is.

Aanmelden voor een zorgtraject dyslexie kan via de website van Driestar

OBD noordwest

OBD Noordwest is hét bureau in Noord-Holland voor expertise & advies op het gebied van kinderopvang, onderwijs, ondersteuning en dyslexiezorg. Als partner in professionalisering zorgen zij al ruim 50 jaar samen met hun opdrachtgevers voor structurele kwaliteitsverbetering in pedagogiek, didactiek en randvoorwaarden. Zij geloven in de kracht en de groeimogelijkheden van kinderen. Ze verbinden leraren en andere professionals om een kind heen met de ouders/verzorgers en het kind zelf. Hun begeleiding is gericht op een optimale schoolloopbaan van kinderen.

Via Socium detacheert sinds maart 2020 orthopedagogen en psychologen bij OBD Noordwest, voor de inzet op zorgtrajecten diagnostiek en behandeling dyslexie.

Aanmelden voor een zorgtraject dyslexie kan via de website van OBD Noordwest

Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ)

PDIJ is onderdeel van IJsselgroep, onderwijsadvies. PDIJ onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren op het gebied van dyslexie en gedrag. Zij leveren BGGZ en SGGZ, op school, eigen locaties en op afstand. Zij willen kinderen verder helpen, samen met ouders, scholen en andere partners. PDIJ heeft diepgaande kennis van zorg én onderwijs: een winnende combinatie voor ouders, kinderen, leerkrachten, IB’ers en beleidsmakers.

Via Socium detacheert sinds april 2017 orthopedagogen en psychologen, voor de inzet op zorgtrajecten diagnostiek en behandeling dyslexie in alle regio’s van PDIJ (behalve Drenthe).

Sinds december 2019 voert Via Socium voor PDIJ zorgtrajecten diagnostiek en behandeling dyslexie uit. Het gaat om trajecten in de jeugdhulpregio Zuid-Drenthe, bestaande uit 7 gemeenten (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld)

Aanmelden voor een zorgtraject dyslexie (inclusief Zuid-Drenthe) kan via de website van https://www.ijsselgroep-pdij.nl/vooraanmelding