Onderwijsadviesorganisaties/ Dyslexiebranche

Driestar educatief

In de regio bekende orthopedagogen, of psychologen verzorgen onderzoek en behandelingen voor kinderen waarbij vermoedens van Ernstig Enkelvoudige Dyslexie bestaan. Dit wordt vergoed uit de jeugdzorgmiddelen. Behandelaren hanteren de beproefde, bewezen effectieve behandelmethode van Onderwijszorg Nederland en werken intensief samen met leerkrachten, intern begeleiders, ouders en kinderen. Daardoor kunnen ze de dyslexiezorg goed afstemmen zodat deze past bij het kind, de school en het gezin.

RPCZ (Bazalt Groep)

Het leren, talenten en onderwijsbehoeften van kinderen centraal stellen: daar staat RPCZ voor! Zij werken graag samen met scholen en kinderopvangorganisaties om hun doelen en dromen te realiseren. RPCZ heeft experts in leren en organiseren van onderwijs en opvang. Ze ondersteunen professionals met praktische adviezen, trainingen en begeleiding. RPCZ: dichtbij, ervaren en oplossingsgericht.

HCO (Bazalt Groep)

HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies) is een belangrijke inhoudelijke spil in het onderwijs. Binnen haar expertisecentrum werken trainers, adviseurs, psychologen, orthopedagogen en andere onderwijsexperts. Zij ondersteunen en ontzorgen dagelijks leerlingen, scholen, leraren ouders, besturen en anderen en jagen vernieuwing aan. Met als doel: het optimale uit kinderen, jongeren en onderwijsprofessionals halen.

PsychologischeDienstverleningIJsselgroep (PDIJ)

Orthopedagogen, psychologen en gespecialiseerde logopedisten in dienst via Via Socium Zorg en Onderwijs voeren dyslexiezorgtrajecten uit in Zuid-Drenthe in opdracht van PsychologischeDienstverleningIJsselgroep (PDIJ). Zij handelen naar de uitgangspunten van PDIJ.

BCO Onderwijsadvies

Bijdragen aan een kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren. Dát is de drijfveer en passie van directie en medewerkers van BCO Onderwijsadvies. Zij geloven dat elk kind de kracht heeft om zich te ontwikkelen. Iedere leerling kan uitgedaagd worden, iedere leerling heeft talent. De directie bestaat uit de directeur-bestuurder Peter de Jong en de adjunct-directeur Miranda van Esch zij hebben dagelijkse leiding van de onderneming.