Uitvoeren van POH GGZ jeugd

De zorg aan het kind staat voorop

Uitvoeren van POH GGZ jeugd

Via Socium heeft orthopedagogen en psychologen in dienst, die naast de uitvoering van zorgtrajecten graag hun ervaring willen verbreden. Daarbij staat de zorg aan het kind voorop, rekening houdend met de omgeving waarin het kind opgroeit (thuis, op school en in de buurt). Door de directe ervaring in de driehoek kind-gezin-school kunnen de orthopedagogen en psychologen bijdragen aan vroegtijdig signaleren van problemen en is er meer aandacht voor een preventieve aanpak.
Uitvoeren van POH GGZ jeugd
Online leren

Wanneer?

De kosten van de jeugdzorg groeien exponentieel. De overheid is daarom genoodzaakt om haar beleid te herijken en te zoeken naar oplossingen die toekomstbestendig zijn voor kinderen, jeugdigen en hun ouders/verzorgers.

Eén van die oplossingen is het inzetten van een praktijkondersteuner bij de huisarts, die gespecialiseerd is in de jeugd ggz en getraind om via vroegtijdige signalering te komen tot een aanpak dichtbij huis of een adequate verwijzing naar de tweede lijn. In alle gevallen staat voorop dat de cliënten sneller en beter worden geholpen.

Gemeenten willen een optimale inzet van hun financiële middelen en willen besparen op de gemeentelijke kosten door het aanbieden van de juiste behandeltrajecten. Daarbij wordt de aandacht waar mogelijk verlegd naar preventie.

In de vorm van pilots of gemeentelijk beleid kan de samenwerking tussen gemeenten en huisartsen leiden tot een grotere dichtheid van gespecialiseerde praktijkondersteuners, waardoor wachtlijsten verminderen en hulp snel kan worden geboden.

Via Socium heeft opgeleide professionals (orthopedagoog of psycholoog), die als praktijkondersteuner aan het werk kunnen bij en voor huisartsen.

Hoe werkt het?

De orthopedagogen en psychologen, die in dienst zijn bij Via Socium, doen ervaring op in de uitvoering van zorgtrajecten voor opdrachtgevers, werkzaam op het snijvlak van onderwijs en jeugd. Juist omdat het werk gerelateerd is aan zorg en onderwijs, werken deze professionals met name onder schooltijd en in de schoolweken. Het merendeel van hen wil de kennis en ervaring verbreden door ook in andere settings aan het werk te zijn, dat kan zijn de GGZ, het onderwijs zelf of in een huisartsenpraktijk. Zij willen in alle gevallen betekenisvol werk doen.

De professionals hebben ervaring in de therapeutische relatie met kind-gezin-school, kennen het netwerk, zijn gespreksvaardig en in staat vroegtijdig te signaleren. Bovendien zijn of worden ze opgeleid tot POH GGZ jeugd.

Wij staan voor duurzame (werk)relaties en stemmen de wensen van de praktijk af op het profiel van de medewerker die wordt ingezet. Het werkgeverschap ligt bij Via Socium. Daardoor ontlasten wij de huisartsenpraktijk en/of gemeente volledig van werkgeversverplichtingen en werkgeversrisico’s.

Wat kost het?

Via Socium werkt met een uurtarief voor de inzet van POH GGZ jeugd. Wij gaan uit van een inzetbaarheid van in ieder geval 45 weken per jaar. Door met jaaruren te werken ontstaat er enige flexibiliteit in de inzet van de medewerker.

  • het uurtarief is all-in.
  • de werkgeversverplichtingen liggen volledig bij Via Socium.
  • er is geen btw verschuldigd, het gaat om btw vrijgestelde prestatie.
  • Via Socium draagt zorg voor intervisie en begeleiding.