Privacy beleid volgens de privacywetgeving AVG

De website viasocium.nl is eigendom van Via Socium. Via Socium staat ingeschreven bij de KvK met nummer 73095583.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid. Je gegevens worden nimmer aan derden verkocht en/of verstrekt.

Bescherming Persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Via Socium verkoopt en/of verstrekt je persoonlijke gegevens niet aan derden. Wij verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Dat betekent indien je op een vacature reageert die openstaat bij een derde partij, wij jouw gegevens aan deze organisatie overhandigen.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je je inschrijft of reageert voor een van onze vacatures of bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een donatie hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, wordt aan jou gevraagd om je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen die gegevens, die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende zijn:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Motivatie voor sollicitatie
 • IP adres

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens zoals BSN, gezondheidgegevens of gegevens van jongeren onder 16 jaar.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven, en blog artikelen. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het door jezelf ingevulde formulier, of de door jouw ingevulde gegevens bij het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshop/training. Niet met de gegevens die via onze contact- of e-mail uitwisselingen binnengekomen zijn.
Indien je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, slaan deze we gegevens op in MailChimp en zullen je éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven. Je kunt je te allen tijden afmelden.
Ook gebruiken wij de door jouw verstrekte gegevens om jouw profiel te matchen met een van de openstaande vacatures. Indien je op een vacature reageert zullen we jouw gegevens aan de organisatie verstrekken waar de vacaturen betrekking op heeft.
Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
Delen van persoonsgegevens met derden
Via Socium verkoopt jouw gegevens niet aan derden noch deelt Socium Vitae jouw gegevens met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jouw gegevens op Via Socium

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop/training en/of informatie bijeenkomst, een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail meer van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijden weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen op info@sociumvitae.nl. Je e-mail wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van MailChimp. De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgfite van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp vind je hier.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als jij toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@viasocium.nl


Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst: Twitter, Facebook en Vimeo. Lees de privacy verklaringen van de verschillende Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Via Socium worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Soicium Vitae gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Voor het technisch functioneren is het noodzakelijk dat er een cookie op uw computer geplaatst wordt. Deze bevat echter alleen technische gegevens, er worden geen persoonsgegevens mee verzameld.
Lees ook: Cookies toestaan of blokkeren op uw computer.

Google analytics

Via Socium maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Socium Vitae bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van GoogleAnalytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Socium Vitae te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Socium Vitae heeft hier geen invloed op.

Via Socium heeft Google geen toestemming gegeven om via Socium Vitae verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd worden. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht om jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaats vond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Redable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort-/documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je kunt een schriftelijk verzoek sturen per e-mail naar info@sociumvitae.nl of naar: Via Socium T.a.v. A. Schuiling, Onlandweg 9482 TC Tynaarlo.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.