De samenwerking begint met een verkenning van de behoefte van jouw organisatie. Welke werkzaamheden wil je in opdracht door Via Socium laten uitvoeren? Hoe borg je maximale kwaliteit? Wie vervult welke rol en heeft welke verantwoordelijkheid in het hele proces van aanmelding tot en met verantwoording? Hoe zorg je dat voor ouders en scholen helder is dat de door jou gekozen behandelmethode, zorgvuldig wordt uitgevoerd. Zodat zij kunnen rekenen op het beste resultaat voor het kind.

Als de opdracht duidelijk is worden de concrete afspraken over het aantal zorgtrajecten, de borging van de kwaliteit en het resultaat, de procesafspraken rondom planning en roostering en de prijs per traject, vastgelegd in een Overeenkomst van Opdracht. Deze wordt bij voorkeur per gemeente opgesteld, zodat een overzichtelijke rapportage van de uitvoering gegeven kan worden.

Als organisatie ben en blijf je verantwoordelijk voor de afspraken die gemaakt zijn in het contract met de gemeente. De voorfase van aanmelding en screening van dossiers vindt plaats binnen de eigen organisatie. Als een dossier ontvankelijk is verklaard, wordt deze doorgestuurd naar Via Socium en plant Via Socium de uitvoering van het zorgtraject in bij de medebehandelaar. De medebehandelaar is zelf verantwoordelijk voor het inroosteren van het zorgtraject in haar agenda. Zij voert het traject zelfstandig uit.

Lees hier meer over de zorgtrajecten