TMA methode (http://www.tmamethode.nl/) werkt al jaren aan de ontwikkeling van gevalideerde instrumenten om de talenten en competenties van mensen in beeld te brengen. De TMA Methode helpt jaarlijks meer dan 75.000 mensen hun talenten te ontwikkelen en nieuwe inzicht te geven in hun loopbaan door concreet inzicht te bieden in talenten en kwaliteiten. TMA Methode wordt aangeboden als online service en gebruikt voor competentie- en talentmanagement, 360 graden feedback, loopbaancentra, assessments, TMA Talentenanalyses, MD trajecten, mobiliteitsvraagstukken, ontwikkeling en beroepskeuze.

Via Socium biedt trajecten aan op individueel niveau en voor teams. Als jouw organisatie behoefte heeft aan meer inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden en persoonlijke groei van medewerkers of er is behoefte aan een fundament onder het opleidingsplan van jouw organisatie, dan gaan wij in gesprek om het verwachte resultaat in beeld te brengen en van daaruit te kijken welke instrumenten inzetbaar zijn, binnen welke looptijd en tegen welke kosten.

Twee instrumenten zijn direct inzetbaar, te weten de TMA talentenanalyse en de TMA 360 graden feedback (performance en ontwikkeling). Voor overige instrumenten of een mix van instrumenten is een verkenning vooraf van belang.

Lees hier meer over de mogelijkheden