PsychologischeDienstverleningIJsselgroep (PDIJ). Zij handelen naar de uitgangspunten van PDIJ.

Kinderen verder helpen

Daar draait het om. De professional (orthopedagoog, psycholoog) onderzoekt, behandelt en begeleidt kinderen als het gaat om dyslexie. En dit heeft het meeste effect als kinderen geraakt worden, want dan komen ze in beweging. De behandelaren werken zowel aan de lees- en spellingvaardigheden, als aan motivatie, zelfvertrouwen en de houding van kinderen. Vanuit het positieve zoeken zij naar mogelijkheden en talenten. Om samen met de leerling de volgende stap te zetten.

Het kind, de leerling dyslexieonderzoek en de -behandeling

Als aan bepaalde criteria is voldaan, doet de orthopedagoog of psycholoog in één of twee dagdelen onderzoek of er bij het kind  sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Uiteraard in overleg met school en ouders. Na dit onderzoek bestaat de mogelijkheid tot een vergoed behandeltraject op de school van het kind. Dit duurt gemiddeld genomen een jaar, tot anderhalf. Orthopedagogen/dyslexiebehandelaren krijgen aanwijzingen van de regiebehandelaren van PDIJ, om de kwaliteit van het traject te waarborgen.

Zorg en onderwijs

IJsselgroep richt zich waar nodig op het gehele ‘systeem’ van het kind. Dit betekent dat ook de omgeving en onderlinge relaties tussen het kind, ouders, school en het netwerk worden meegenomen om integraal een positieve impuls te geven. Niet alleen in het voortraject, maar vooral ook tijdens de behandelingen speelt de school een belangrijke rol. Behandelaren overleggen regelmatig met de intern begeleider en de leerkracht van het kind. Hierdoor sluit het onderwijs in de klas goed aan op de dyslexiebehandelingen. De begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats op school, in de vertrouwde omgeving.

Het kind en hoe ouders kunnen helpen

Ouders kunnen het kind stimuleren, uitdagen en vooral ook helpen, zowel tijdens als na de dyslexiebehandeling. Tijdens een overleg krijgen ouders praktisch advies en tips voor het oefenen, aangevuld met apps, een huiswerkmap en computerprogramma’s. Zij zijn belangrijk in het dyslexiebehandeltraject: hun hulp en aandacht maken hét verschil.

Het kind en de professionals 

De dyslexiebehandelaren zijn gespecialiseerd in dyslexie en beschikken over de nodige kennis en ervaring op het gebied van behandelen. Hoe onderscheiden zij zich? Door de betrokkenheid en motivatie om samen met het kind stappen vooruit te zetten. Geen etiket plakken, maar plezier verbinden aan resultaat. Kortom: gespecialiseerd in dyslexie en geïnteresseerd in het kind.

Meer informatie?

Aanmelden?

" /> PsychologischeDienstverleningIJsselgroep (PDIJ). Zij handelen naar de uitgangspunten van PDIJ.

Kinderen verder helpen

Daar draait het om. De professional (orthopedagoog, psycholoog) onderzoekt, behandelt en begeleidt kinderen als het gaat om dyslexie. En dit heeft het meeste effect als kinderen geraakt worden, want dan komen ze in beweging. De behandelaren werken zowel aan de lees- en spellingvaardigheden, als aan motivatie, zelfvertrouwen en de houding van kinderen. Vanuit het positieve zoeken zij naar mogelijkheden en talenten. Om samen met de leerling de volgende stap te zetten.

Het kind, de leerling dyslexieonderzoek en de -behandeling

Als aan bepaalde criteria is voldaan, doet de orthopedagoog of psycholoog in één of twee dagdelen onderzoek of er bij het kind  sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Uiteraard in overleg met school en ouders. Na dit onderzoek bestaat de mogelijkheid tot een vergoed behandeltraject op de school van het kind. Dit duurt gemiddeld genomen een jaar, tot anderhalf. Orthopedagogen/dyslexiebehandelaren krijgen aanwijzingen van de regiebehandelaren van PDIJ, om de kwaliteit van het traject te waarborgen.

Zorg en onderwijs

IJsselgroep richt zich waar nodig op het gehele ‘systeem’ van het kind. Dit betekent dat ook de omgeving en onderlinge relaties tussen het kind, ouders, school en het netwerk worden meegenomen om integraal een positieve impuls te geven. Niet alleen in het voortraject, maar vooral ook tijdens de behandelingen speelt de school een belangrijke rol. Behandelaren overleggen regelmatig met de intern begeleider en de leerkracht van het kind. Hierdoor sluit het onderwijs in de klas goed aan op de dyslexiebehandelingen. De begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats op school, in de vertrouwde omgeving.

Het kind en hoe ouders kunnen helpen

Ouders kunnen het kind stimuleren, uitdagen en vooral ook helpen, zowel tijdens als na de dyslexiebehandeling. Tijdens een overleg krijgen ouders praktisch advies en tips voor het oefenen, aangevuld met apps, een huiswerkmap en computerprogramma’s. Zij zijn belangrijk in het dyslexiebehandeltraject: hun hulp en aandacht maken hét verschil.

Het kind en de professionals 

De dyslexiebehandelaren zijn gespecialiseerd in dyslexie en beschikken over de nodige kennis en ervaring op het gebied van behandelen. Hoe onderscheiden zij zich? Door de betrokkenheid en motivatie om samen met het kind stappen vooruit te zetten. Geen etiket plakken, maar plezier verbinden aan resultaat. Kortom: gespecialiseerd in dyslexie en geïnteresseerd in het kind.

Meer informatie?

Aanmelden?

"> PsychologischeDienstverleningIJsselgroep (PDIJ). Zij handelen naar de uitgangspunten van PDIJ.

Kinderen verder helpen

Daar draait het om. De professional (orthopedagoog, psycholoog) onderzoekt, behandelt en begeleidt kinderen als het gaat om dyslexie. En dit heeft het meeste effect als kinderen geraakt worden, want dan komen ze in beweging. De behandelaren werken zowel aan de lees- en spellingvaardigheden, als aan motivatie, zelfvertrouwen en de houding van kinderen. Vanuit het positieve zoeken zij naar mogelijkheden en talenten. Om samen met de leerling de volgende stap te zetten.

Het kind, de leerling dyslexieonderzoek en de -behandeling

Als aan bepaalde criteria is voldaan, doet de orthopedagoog of psycholoog in één of twee dagdelen onderzoek of er bij het kind  sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Uiteraard in overleg met school en ouders. Na dit onderzoek bestaat de mogelijkheid tot een vergoed behandeltraject op de school van het kind. Dit duurt gemiddeld genomen een jaar, tot anderhalf. Orthopedagogen/dyslexiebehandelaren krijgen aanwijzingen van de regiebehandelaren van PDIJ, om de kwaliteit van het traject te waarborgen.

Zorg en onderwijs

IJsselgroep richt zich waar nodig op het gehele ‘systeem’ van het kind. Dit betekent dat ook de omgeving en onderlinge relaties tussen het kind, ouders, school en het netwerk worden meegenomen om integraal een positieve impuls te geven. Niet alleen in het voortraject, maar vooral ook tijdens de behandelingen speelt de school een belangrijke rol. Behandelaren overleggen regelmatig met de intern begeleider en de leerkracht van het kind. Hierdoor sluit het onderwijs in de klas goed aan op de dyslexiebehandelingen. De begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats op school, in de vertrouwde omgeving.

Het kind en hoe ouders kunnen helpen

Ouders kunnen het kind stimuleren, uitdagen en vooral ook helpen, zowel tijdens als na de dyslexiebehandeling. Tijdens een overleg krijgen ouders praktisch advies en tips voor het oefenen, aangevuld met apps, een huiswerkmap en computerprogramma’s. Zij zijn belangrijk in het dyslexiebehandeltraject: hun hulp en aandacht maken hét verschil.

Het kind en de professionals 

De dyslexiebehandelaren zijn gespecialiseerd in dyslexie en beschikken over de nodige kennis en ervaring op het gebied van behandelen. Hoe onderscheiden zij zich? Door de betrokkenheid en motivatie om samen met het kind stappen vooruit te zetten. Geen etiket plakken, maar plezier verbinden aan resultaat. Kortom: gespecialiseerd in dyslexie en geïnteresseerd in het kind.

Meer informatie?

Aanmelden?

">

PDIJ, Onderwijs en Zorg in Verbinding en Via Socium Zorg en Onderwijs

Orthopedagogen, psychologen en gespecialiseerde logopedisten in dienst via Via Socium Zorg en Onderwijs voeren dyslexiezorgtrajecten uit in Zuid-Drenthe in opdracht van PsychologischeDienstverleningIJsselgroep (PDIJ). Zij handelen naar de uitgangspunten van PDIJ.

Kinderen verder helpen

Daar draait het om. De professional (orthopedagoog, psycholoog) onderzoekt, behandelt en begeleidt kinderen als het gaat om dyslexie. En dit heeft het meeste effect als kinderen geraakt worden, want dan komen ze in beweging. De behandelaren werken zowel aan de lees- en spellingvaardigheden, als aan motivatie, zelfvertrouwen en de houding van kinderen. Vanuit het positieve zoeken zij naar mogelijkheden en talenten. Om samen met de leerling de volgende stap te zetten.

Het kind, de leerling dyslexieonderzoek en de -behandeling

Als aan bepaalde criteria is voldaan, doet de orthopedagoog of psycholoog in één of twee dagdelen onderzoek of er bij het kind  sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Uiteraard in overleg met school en ouders. Na dit onderzoek bestaat de mogelijkheid tot een vergoed behandeltraject op de school van het kind. Dit duurt gemiddeld genomen een jaar, tot anderhalf. Orthopedagogen/dyslexiebehandelaren krijgen aanwijzingen van de regiebehandelaren van PDIJ, om de kwaliteit van het traject te waarborgen.

Zorg en onderwijs

IJsselgroep richt zich waar nodig op het gehele ‘systeem’ van het kind. Dit betekent dat ook de omgeving en onderlinge relaties tussen het kind, ouders, school en het netwerk worden meegenomen om integraal een positieve impuls te geven. Niet alleen in het voortraject, maar vooral ook tijdens de behandelingen speelt de school een belangrijke rol. Behandelaren overleggen regelmatig met de intern begeleider en de leerkracht van het kind. Hierdoor sluit het onderwijs in de klas goed aan op de dyslexiebehandelingen. De begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats op school, in de vertrouwde omgeving.

Het kind en hoe ouders kunnen helpen

Ouders kunnen het kind stimuleren, uitdagen en vooral ook helpen, zowel tijdens als na de dyslexiebehandeling. Tijdens een overleg krijgen ouders praktisch advies en tips voor het oefenen, aangevuld met apps, een huiswerkmap en computerprogramma’s. Zij zijn belangrijk in het dyslexiebehandeltraject: hun hulp en aandacht maken hét verschil.

Het kind en de professionals 

De dyslexiebehandelaren zijn gespecialiseerd in dyslexie en beschikken over de nodige kennis en ervaring op het gebied van behandelen. Hoe onderscheiden zij zich? Door de betrokkenheid en motivatie om samen met het kind stappen vooruit te zetten. Geen etiket plakken, maar plezier verbinden aan resultaat. Kortom: gespecialiseerd in dyslexie en geïnteresseerd in het kind.

Meer informatie?

Aanmelden?