Driestar educatief

Bij Driestar educatief kunnen ouders terecht als er bij hun kind vermoedens bestaan van ernstige enkelvoudige dyslexie

In de regio bekende orthopedagogen, of psychologen verzorgen onderzoek en behandelingen voor kinderen waarbij vermoedens van Ernstig Enkelvoudige Dyslexie bestaan. Dit wordt vergoed uit de jeugdzorgmiddelen. Behandelaren hanteren de beproefde, bewezen effectieve behandelmethode van Onderwijszorg Nederland en werken intensief samen met leerkrachten, intern begeleiders, ouders en kinderen. Daardoor kunnen ze de dyslexiezorg goed afstemmen zodat deze past bij het kind, de school en het gezin (lees meer over de aanpak).

Daarnaast verzorgen adviseurs van Driestar educatief cursussen voor scholen om dyslexia friendly te worden. Leerkrachten kunnen bij hen geschoold worden tot dyslexiespecialist en ze rusten ouders toe om hun kinderen nog beter te begeleiden (Dyslexie Academie).

De wachttijd voor onderzoek en behandeling is in verband met het aanvragen van de beschikking bij de gemeente en het inplannen van de zorg ongeveer 1 maand (mits er in de regio voldoende budgettaire ruimte is). Er is geen wachtlijst.

Op de pagina van Driestar educatief staat alles vermeld over de aanmelding van een kind of leerling voor dyslexieonderzoek. Als na screening blijkt dat de hij/zij in aanmerking komt, dan verzorgt de gekwalificeerde orthopedagoog, psycholoog of logopedist van Driestar educatief, of Via Socium het onderzoek en mogelijk daarna behandeling (veelal op school).

Regio’s

Via Socium Zorg en Onderwijs is actief voor Driestar educatief in de volgende regio’s:
Eemland, Lelystad, Urk, Noordoostpolder, Foodvalley, Gooi en Vechtstreek, Haaglanden, Hart van Brabant, Holland Rijnland, Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, IJsselland, Lekstroom, Midden Holland, Midden IJssel Oost Veluwe, Noord Veluwe, BAR-gemeenten (Barendrecht, Ridderkerk, Albrandswaard), Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel (op pgb basis), Rivierenland, Zaltbommel, Maasdriel, Twente, Utrecht Stad, Utrecht West, West Brabant Oost, Zeeland, Zuid Holland Zuid, Zuid Oost Utrecht, Centraal Gelderland
 

Klik om meer informatie over diagnose en behandeling van Driestar te lezen

 Voor vragen ten aanzien van aanmeldingen kun je mailen naar: dyslexiemail@driestar-educatief.nl