De zorg aan het kind staat voorop

Uitvoeren van POH GGZ jeugd

Via Socium heeft orthopedagogen en psychologen in dienst, die naast de uitvoering van zorgtrajecten graag hun ervaring willen verbreden. Daarbij staat de zorg aan het kind voorop, rekening houdend met de omgeving waarin het kind opgroeit (thuis, op school en in de buurt). Door de directe ervaring in de driehoek kind-gezin-school kunnen de orthopedagogen en psychologen bijdragen aan vroegtijdig signaleren van problemen en is er meer aandacht voor een preventieve aanpak.

Wanneer?

Gemeenten kunnen zelfstandig of begeleidt door een consultancy organisatie een pilot Praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ jeugd (POH GGZ jeugd) starten. Als je als gemeente zo’n pilot uitvoert en namens meerdere huisartsenpraktijken op zoek bent naar een Praktijkondersteuner GGZ jeugd, dan kan Via Socium een daarvoor opgeleide orthopedagoog of psycholoog inzetten.

Hoe werkt het?

De orthopedagogen en psychologen, die in dienst zijn bij Via Socium, doen ervaring op in de uitvoering van zorgtrajecten voor opdrachtgevers, werkzaam op het snijvlak van onderwijs en jeugd. Juist omdat het werk gerelateerd is aan zorg en onderwijs, werken deze professionals met name onder schooltijd en in de schoolweken. Het merendeel van hen wil de kennis en ervaring verbreden door ook in andere settings aan het werk te zijn, dat kan zijn de GGZ, het onderwijs zelf of in een huisartsenpraktijk.

De professionals hebben ervaring in de therapeutische relatie met kind-gezin-school, kennen het netwerk, zijn gespreksvaardig en in staat vroegtijdig te signaleren. Bovendien zijn of worden ze opgeleid tot POH GGZ jeugd.

Wij staan voor duurzame (werk)relaties en stemmen de wensen van de praktijk af op het profiel van de medewerker die wordt ingezet. Het werkgeverschap ligt bij Via Socium. Daardoor ontlasten wij de huisartsenpraktijk en/of gemeente volledig van werkgeversverplichtingen en werkgeversrisico’s.

Wat kost het?

Via Socium werkt met een uurtarief voor de inzet van POH GGZ jeugd. Wij gaan uit van een inzetbaarheid van in ieder geval 45 weken per jaar. Door met jaaruren te werken ontstaat er enige flexibiliteit in de inzet van de medewerker.

  • het uurtarief is all-in;
  • de werkgeversverplichtingen liggen volledig bij Via Socium;
  • er is geen btw verschuldigd, het gaat om btw vrijgestelde prestatie;
  • Via Socium draagt zorg voor intervisie en begeleiding;